หนังสือน่าอ่าน

โชติ ศรีสุวรรณ. นิทานเพื่อนบ้านกัมพูชา. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
    เลขหมู่ GR310 ช93น63
     หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศกัมพูชา จำนวน 3 เรื่อง อะไรอยู่ในน้ำเต้า - เรื่องราว
ของชาวนาที่ช่วยเหลือนกกระจอกแล้วได้รับผลน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยเพชรและทอง นายพราน
ได้ข่าวก็อยากได้บ้าง จึงจับนกมาขังแล้วปล่อยเพื่อเอาบุญคุณ แต่ผลที่ได้กลับต่างจากชาวนา
สิ้นเชิง นายเลวปล้นโจรสลัด - แม้จะชื่อ เลว ที่มีความหายไม่ดี แต่ด้วยปฏิภาณไหวพริบ
ก็ทำให้นายเลวเอาตัวรอดจากโจรสลัดที่มาปล้นเรือได้อย่างปลอดภัย สี่หัวล้านชนกัน - นิทาน
ขำขัน เรื่องราวของชายสานตะกร้าที่บังเอิญติดอยู่บนต้นลาน และเกิดเหตุวุ่นวายจนชาวบ้าน
ที่มาช่วยเดือดร้อนบาดเจ็บไปตามๆ กัน