หนังสือน่าอ่าน

สมบัติ พลายน้อย. นิทานเพื่อนบ้านไทย. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์. 2557.
    เลขหมู่ GR312 ส43น63
    หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศไทย กลองพระอินทร์ - เรื่องราวของโขลงช้าง
ที่ร่วมกันต่อสู้ขับไล่ปูยักษ์ แล้วนำก้ามปูไปทำตะโพน จนเป็นที่มาของเสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
โชคของตาสา - เรื่องราวของพรานผู้อาภัพจนเทวดาต้องช่วยเหลือหาเนื้อมาให้โดย
แลกกับการรักษาความลับ แต่ตาสาก็ยังโชคร้ายรักษาสัญญาไม่ได้จึงทำให้โชคลาภนั้น
หลุดลอยไป เห็นกงจักรเป็นดอกบัว - เรื่องราวชาวหนุ่มอกตัญญูที่ทำร้ายมารดาเพื่อหนี
ไปเป็นชาวประมง แต่ก็ถูกปล่อยไว้บนเกาะร้างเพราะเป็นกาลกิณีต่อคนบนเรือ จน
สุดท้ายต้องใช้กรรมเพราะความเลวที่ก่อไว้กับมารดา