หนังสือน่าอ่าน

ทรงสุดา ยอดมณี, คุณหญิง. กังหันต้องลม . กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 2543.
    เลขหมู่ DS578.32 ท69ก62 2543
    เป็นเรื่องราวที่พลิกผันของลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่ง ที่มีพร้อมทั้ง
เหตุการณ์และประสบการณ์หลากหลายในเมืองไทยและต่างประเทศ มีทั้ง
ความท้าทาย ความสมหวังและความผิดหวัง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน, นายกฯ จำเป็น, ออกงานในต่างแดน, วันชาติของเรา,
ละครดังในอดีต, นิสิตใหม่, บ้านดีเมืองดี, ใครเริ่มใคร, เดินทางไปต่างแดน,
บนผู้นำเมืองลุงแซม, เจ้าสาวกับเกอิชา, รัฐธรรมนูญในฝัน, กลับบ้านเรา ฯลฯ