สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

สุดเขตสเลดเป็ด. กรุงเทพฯ : เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์, c2554 เลขหมู่ DVDT ส726
      เรื่องราวของคนแปลกๆเที่ชอบโกหกตัวเอง ถ้าคุณบอกว่าไม่แคร์ที่ไม่มีใครเข้าใจ....
ถ้าคุณบอกว่าไม่สนว่าจะมีใครยอมรับในตัวคุณมั้ย?.....ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการชนะ
.....ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่บอกว่าตัวเองไม่ห่วงสวย.....ถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่คนเดียวได้โดยไม่
เคยเหงาเลย.....คุณกำลัง"โกหก" เรื่องราวของคนเหล่านี้เล่าผ่านชีวิตผู้ชายคนนึง ผู้ชายซึ่ง
บอกใครต่อใครว่า "ผมเป็นอินดี้พี่ไม่เข้าใจผมหรอก แต่ถึงพี่ไม่เข้าใจ ผมก็ไม่แคร์ ถึงใคร
ไม่ยอมรับผมก็ไม่มายด์"