สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Chronicle Of My Mother = กราบหัวใจแม่ แด่หัวใจรัก. Bangkok : Audio and Vedio
    Entertainment, c2013. เลขหมู่ DVDE C476
    สร้างมาจากหนังสือชีวประวัติของ ยาสุชิ อิโนะอุเอะ ที่เนื้อหาพูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สู้
จะลงรอยกันนักระหว่างเขาและแม่ เนื่องจากแม่เคยมอบความทรงจำอันเลวร้ายให้กับเขา
ไว้ตอนที่เขายังเป็นเด็ก โคจิ ยากุโช มารับบทตัวเอกของเรื่อง เป็นนักเขียนที่ฝืนใจมาดูแล
แม่ซึ่งแก่ชรามากแล้ว และความทรงจำก็เลอะเลือน เขาไม่เคยรักแม่เลย เพราะฝังใจว่า
ตอนเป็นเด็ก แม่เคยทิ้งเขาไว้ที่ญี่ปุ่นให้อยู่กับญาติในขณะที่แม่พาน้องๆ อพยพไปไต้หวัน
เขาจึงเติบโตมา พร้อมทั้งโทษตัวเองว่า ไม่ดีพอ จึงกลายเป็นลูกคนที่แม่ไม่ได้เลือกที่เขา
จำฝังใจไว้ในตัวของเขาตลอด อย่างไรก็ตาม การได้มาใช้ชีวิตกับแม่ในช่วงบั้นปลาย
ก็ทำให้เขาได้ทราบว่า แม่ได้ปิดบังความจริงบางอย่างไว้ และเป็นความลับที่น่าตกใจ อัน
ทำให้เขาตระหนักได้ว่า แม่ทำทุกอย่างเพราะรักเขา