สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

บริหารกายคลายปวดเมื่อย. กรุงเทพฯ : บริษัทไลบรารี่ จำกัด, 2548. เลขหมู่ VCDT บ465
    ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารกายให้คลายปวดเมื่อย ช่วยเพิ่มสมรรถนะและความกระฉับ
กระเฉงให้แก่ร่างกายอย่างถูกวิธี โดยจะแนะนำในเรื่องการรักษาอาการปวดด้วยตนเอง
การเหยียดยึดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี เพื่อลดอาการปวดล้าของกล้ามเนื้อคอ สบัด ไหล่ หลัง
แขน ขา สะโพก มือฯลฯ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ
เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพ และความกระฉับกระเฉงของร่างกาย