สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Intouchables = ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกสิ่ง. Bankgok : Happy Home Entertainment,
      c2013. เลขหมู่ DVDE I5769
       ภาพยนตร์เรื่อง Intouchables อ้างอิงมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของชายผู้เป็นอดีต
ขุนนางฝรั่งเศสที่สูญเสียภรรยาของเขาในอุบัติเหตุ และกลายเป็นคนพิการไม่สามารถ
ขยับตัวและเคลื่อนไหวไปไหนเองได้ แต่โลกกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ว่าจ้างหนุ่ม
อารมณ์ดีคนหนึ่งมาทำงานเป็นผู้ดูแล และก่อเกิดเป็นมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะมาพิสูจน์
ให้เราได้เห็นว่ามันมีค่ามากกว่าความแตกต่างกันทางสังคมและมีค่าเกินกว่าจะซื้อได้
ด้วยเงินทอง