สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

JOBS = สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก. Bangkok : MVD, c2013 เลขหมู่ DVDE J627
      Jobs เล่าถึงช่วงเวลาระหว่างปี 1970 จนถึง 2000 ที่สร้างผลกระทบและหล่อหลอมให้
สตีฟ จ็อปส์ กลายเป็นไอค่อนแห่งวงการไอทีอย่างที่ทุกคนรู้จัก ร่วมเดินทางไปกับ สตีฟ
จ็อปส์ สัมผัสกับแรงบันดาลใจ การค้นพบตัวตนจุดต่ำสุดของชีวิต ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ และ
ความพยายามอย่างไม่ลดละในการเปลี่ยนโลก