สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Lincoln = ลินคอล์น. Bangkok : Catalyst Alliance, c 2013. เลขหมู่ DVDE L5526
      ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอล์น ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนสุดท้ายของ
การดำรงตำแหน่ง ลินคอล์นมุ่งมั่นกับการยุติสงครามกลางเมืองและเดินหน้ารุกเพื่อผ่าน
กฎหมายการเลิกทาสอย่างถาวร ด้วยความกล้าหาญที่ไม่เคยอ่อนแรง ลินคอล์นได้เป็น
พลังของการตัดสินใจที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล