สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

The Lives of Others = Das Leben der Anderen = วิกฤติรักแดนเบอร์ลิน
      Bangkok : J-BICS, c2006 .เลขหมู่ DVDE L59
      5 ปีก่อนการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและการรวมประเทศเป็นหนึ่งเยอรมัน
ตะวันออก ในยุคนั้น ผู้ที่รัฐบาลจ้องจับผิดจะไร้ซึ่งเสรีภาพส่วนบุคคล แม้กระทั่งจอร์จ
เดรย์แมน กับ นักแสดงสาวชื่อดัง คริสต้า มาเรีย ซีแลนด์ ที่ถูกลอบสังเกตุการณ์และ
ดักฟัง โดยมีค่ำสั่ง มาจากรัฐมนตรีบรูโน เฮมพฟ์ ซึ่งหาข้ออ้างเรื่องการสงสัยในการ
จงรักภักดีของ เดรย์แมน ที่มีต่อพรรคสังคมนิยมหรือเอสอีดี ที่เป็นผู้ปกครองประเทศ
เยอรมนี