สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Dead Poets Society = ครูครับ เราจะสู้เพื่อฝัน. [s.l. : s.n.], c1989. เลขหมู่ DVDE D43
      หนังเล่าถึงโรงเรียนมัธยมชั้นหรู ที่เหล่านักเรียนล้วนมาจากครอบครัวชั้นสูงของสังคม
ซึ่งรอวันที่จะก้าวเป็นผู้นำคนต่อไปของประเทศ ท่ามกลางวิถีและกฎเกณฑ์อันเคร่งครัด
ในโรงเรียน จอห์น คีทติ้ง ศิษย์เก่าเพิ่งย้ายกลับมาทำหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษ เขาได้
ปลูกฝังค่านิยมและให้นิยามของการเรียนรู้ที่ต่างออกไปแก่ลูกศิษย์ และนั่นก็ทำให้ชีวิต
พวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล