สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Good morning Vietnam. [s.l. : s.n.] 1987. เลขหมู่ DVDE G6631
      Robin Williams รับบทเอเดรียน โครเนอร์ ดีเจหนุ่มที่ถูกส่งตัวมาเพื่อทำหน้าที่จัด
รายการวิทยุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารในกองทัพที่ประจำการรบในสงคราม
เวียดนาม เมื่อว่างจากการจัดรายการ แอดเดียนจะพยายามไปพบปะกับชาวเวียดนาม
โดยเฉพาะผู้หญิง ต่อมาเขาได้รู้จักกับสาวเวียดนามน่ารักอย่าง ตรินห์ (จินตหรา สุขพัฒน์)
และผูกมิตรกับตวน (Tung Thanh Tran) โดยที่เขาไม่รู้เลยครับว่าการผูกสัมพันธ์กับ
ชาวเวียดนามนั้นจะนำเหตุการณ์ชนิดใดมาสู่ชีวิตเขาบ้าง