สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Good will hunting . California : Boen Vista Home Entertainment, 2007
      เลขหมู่ DVDE G66394
      เป็นเรื่องราวของ Will Hunting เด็กหนุ่มที่เติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกและถูก
physical abuse ทั้งจากมารดาและบิดาเลี้ยง เขาทำงานเป็นภารโรงอยู่ในสถาบันเอ็มไอที
Will Hunting มีความอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ จากการศึกษาด้วยตัวเอง สามารถ
แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ศาสตราจารย์แลมเบอร์ให้เป็นการบ้านกับนักเรียนในชั้นเรียนได้
ถูกต้องโดยไม่มีนักเรียนคนไหนทำได้ วันหนึ่งวิลล์กับเพื่อนอีกสามคน คือ ชัคกี้ มอร์แกน
และบิลลี ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายคู่อริสมัยอนุบาลของวิลล์ นอกจากนี้วิลล์ยังทำร้าย
ร่างกายเจ้าพนักงาน ทำให้ถูกศาลตัดสินจำคุกในที่สุด ศาสตราจารย์แลมเบอร์ตามหา
คนที่แก้โจทย์คณิตศาสตร์ของเขาได้ เพื่อที่จะนำมาปลุกปั้นให้เป็นนักคณิตศาสตร์ที่อาจ
ได้รับรางวัลโนเบลเช่นเดียวกับเขา พบว่าคนที่แก้โจทย์ได้คือวิลล์ ศาสตราจารย์แลมเบอร์
จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลในการรับผิดชอบวิลล์ โดยมีข้อแม้ว่าวิลล์จะต้องเข้ารับการบำบัด
จากจิตแพทย์สัปดาห์ละครั้ง วิลล์จำยอมรับเงื่อนไขนี้ เขาเรียนคณิตศาสตร์กับศาสตราจารย์
แลมเบอร์ แต่ในการเข้ารับการบำบัด วิลล์กลับทำให้จิตแพทย์แต่ละคนที่แลมเบอร์จัดหา
มาต้องยอมแพ้ต่อการต่อต้าน จากการทำให้จิตแพทย์กลายเป็นตัวตลกจนไม่อาจทน
รักษาวิลล์ได้ เป็นเหตุให้ศาสตราจารย์แลมเบอร์ต้องไปขอความช่วยเหลือจากอดีตเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน คือฌอน แม็คไกว ซึ่งเป็นคนที่ช่วยทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป