สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Music of the Heart = มนต์เพลงแห่งหัวใจ
Bangkok : Mangpong, c2001
เลขหมู่ DVDE M9752.
เป็นภาพยนต์สำหรับผู้ที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจกับเรื่องจริงของ
โรเบอร์ต้า (Meryl Streep) ครูสอนไวโอลินที่ต่อสู้ชีวิตอย่างหนัก
จากที่ไม่มีงาน ไม่มีเงิน มีแต่ความรักในเสียงเพลงและไวโอลิน
ติดตัวอีก 50 ชิ้น แต่ในที่สุดเธอก็ได้เป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์อยู่ทั่วไป
หมด รวมถึงได้ไปจัดคอนเสิร์ตที่ไคเนกี้ฮอลล์