สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Silver Linings Playbook = ลุกขึ้นใหม่ หัวใจมีเธอ. Bankgok : United Home
      Entertainment, c2013 เลขหมู่ DVDE S559
       แพท โซลาทาโน สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งบ้าน, งาน และภรรยา ภายหลังใช้เวลา
แปดเดือนในโรงพยาบาลจิตเวช เขาก็กลับมาอาศัยอยู่กับแม่และพ่อโดยหวังจะเริ่ม
ชีวิตใหม่ ด้วยการไปขอคืนดีกับภรรยา ทว่าพ่อกับแม่อยากให้เขาปลดเปลื้องภาระ
ทางใจทิ้งให้หมด และใช้เวลากับทีมอเมริกันฟุตบอลสุดโปรดของครอบครัว แต่แล้ว
เรื่องราวก็เริ่มยุ่ง เมื่อแพทได้พบ ทิฟฟานีหญิงสาวมากปัญหา ผู้อาสามาเป็นแม่สื่อ
ให้เขาได้ปรับความเข้าใจกับภรรยา โดยแลกกับการที่แพทต้องช่วยเหลือเธอบาง
อย่างเช่นกัน ทันทีที่ข้อตกลงสัมฤทธิ์ผล สายสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่ก็เริ่มต้น
ซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาแปรผันไปนับแต่บัดนั้น