สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

The Lady = อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ. Bangkok : United Home Entertainment,
       c2012. Bangkok : United Home Entertainment, c2012 เลขหมู่ DVDE L39
      เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของคนที่เปรียบดั่งวีรสตรีของชาวพม่า อองซาน ซูจี (มิเชล โหย่ว)
กับชีวิตรักกับ ไมเคิล อาริส (เดวิด ทิวลิส) ผู้เป็นสามี และครอบครัวของเธอ อองซาน
ผู้ใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการต่อสู้อย่างสงบเธอผู้เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยของพม่าแม้ว่าจะถูกขวางกั้นด้วยระยะทางแต่การพรากจากอันเนิ่นนาน
ระหว่างลูกๆ และสามีของเธอก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคนทั้งคู่ลดน้อยลงรักของพวกเขา
ยังคงทอแสงเรืองรองจนกระทั่งท้ายที่สุดนี่เป็นเรื่องราวของความทุ่มเทและความเข้าใจ
ของมนุษย์ท่ามกลางฉากหลังของความวุ่นวายทางการเมืองที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ในปัจจุบัน