สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Intouchables = ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกสิ่ง. Bankgok : Happy Home Entertainment,
     c2013. เลขหมู่ DVDE I5769
     เพื่อนและมิตรภาพ เป็นสิ่งที่อยู่เคียงข้างกันเสมอ เมื่อคนสองคนซึ่งต่างสถานะ
โดยสิ้นเชิงเปิดใจและให้โอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มิตรภาพที่ไม่คุ้นเคย
อาจก้าวเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตก็เป็นได้ หนุ่มสองวัยที่มีพื้นเพแตกต่างกัน
อย่างสุดขั้ว ทั้งยังดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ในตอนแรก กลับกลายเป็นส่วนเติมเต็มให้กัน
และกัน จนเกิดเป็นความผูกพันอันแน่นแฟ้น