สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

TMNT : นินจาเต่า 4 กระดองรวมพลังประจัญบาน. Bangkok : United Home
     Entertainment, c2007,่เลขหมู่DVDE T557.
     จากการ์ตูนที่โด่งดังในอดีต นินจาเต่า หรือ เต่านินจา เจ้าตัวเขียวที่ชอบกิน Pizza
เป็นชีวิตจิตใจ เกมนี้ มีการนำ 4 Charactor ของ นินจาเต่ากลับมาสร้างใหม่ และ
นำมาประยุกต์กับ ตัวเกมที่มีท่า Combo และ Group Combat หรือ เอาตัวเพื่อนมาช่วยสู้ได้
จึงทำให้เกมนี้น่าเล่นอีกขึ้นเป็นกอง ด้วยแต่เดิมนินจาเต่าก็แค่ปาดาวกระจายฟันๆเท่านั้นเอง
แต่ตอนนี้เราสามารถเล่นท่า Combo ได้ด้วย