สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

E.T. : The Extra-Terrestrial = อีที เพื่อนรักจากต่างดาว.[s.l. : s.n.], c1982
       เลขหมู่ DVDE E88
      เป็นเรื่องราวสัมพันธภาพระหว่าง เอลเลียทท์ เด็กชายผู้โดดเดี่ยว ที่อาศัยอยู่
แถบชานเมืองแคลิฟอร์เนีย กับผู้มาเยือนจากต่างดาว ที่แสนชาญฉลาดและมีน้ำใจ
ซึ่งมาหลงทางอยู่ในโลก ขณะที่เอลเลียทท์พยายามช่วยให้เพื่อนต่างดาวผู้นี้
ติดต่อกับดาวบ้านเกิด เพื่อขอความช่วยเหลือนั้น ทั้งสองต้องหลบหลีกบรรดา
นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่พยายามไล่จับมนุษย์ต่างดาวเพื่อนำไปค้นคว้า
อันนำไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการ