สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Intouchables = ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกสิ่ง .Bankgok : Happy Home Entertainment,
      c2013. เลขหมู่ DVDE I5769
      ภาพยนตร์เรื่อง Intouchables อ้างอิงมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของชายผู้
เป็นอดีตขุนนางฝรั่งเศสที่สูญเสียภรรยาของเขาในอุบัติเหตุ และกลายเป็นคน
พิการไม่สามารถขยับตัวและเคลื่อนไหวไปไหนเองได้ แต่โลกกำลังจะเปลี่ยนไป
เมื่อเขาได้ว่าจ้างหนุ่มอารมณ์ดีคนหนึ่งมาทำงานเป็นผู้ดูแล และก่อเกิดเป็น
มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะมาพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่ามันมีค่ามากกว่าความแตกต่างกัน
ทางสังคมและมีค่าเกินกว่าจะซื้อได้ด้วยเงินทอง