สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

A River Runs Through it = สายน้ำลูกผู้ชาย. Bangkok : Mangpong, c2010
      เลขหมู่ DVDE R594 2010
      ท่ามกลางหุบเขาสูงตระหง่านเขียวขจี สายน้ำทอดตัวอยู่เบื้องล่าง มองดูคล้าย
อัญมณีล้ำค่าชิ้นงาม ภาพที่เห็นประหนึ่งภาพวาดของจิตรกรเอก ผู้ซึ่งหลงใหล
ความงามอันสุนทรีย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาไว้อย่างลงตัว ณ ที่นี้ มีจิต
วิญญาณของชาย 3 คน ถูกหล่อหลอมผูกพันและ.รวมกันเป็นหนึ่งเดียว