สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

ซูซัน ศึกเทพยุทธถล่มฟ้า = The legend of Zu. กรุงเทพฯ : แมงป่อง, 2551
      เลขหมู่ DVDT ซ72 2551
      ซู คือเทพนิยายหุบเขาอภินิหารและลึกลับที่มนุษย์ธรรมดาไม่กล้าท้าทาย ตำนาน
เล่าขานถึงเหล่าจอมยุทธ์ที่เดินทางไปยังที่นั้นเพื่อฝึกฝนเพลงดาบด้วยการซึมซับ
พลังมหัศจรรย์บนยอดเขาผู้แตกฉานสามารถแหวกว่ายบนเวหาด้วยกระบี่คู่ใจและ
มีอายุยืนยาว หลายพันปีที่ผ่านไปบรรดายอดฝีมือแบ่งแยกตัวเองออกเป็น2 ฝ่าย
ฝ่ายคุณธรรมรักสันติและมุ่งมั่นฝึกปรือเพื่อความก้าวหน้า ขณะที่ฝ่ายอธรรมหวัง
จะทำลายล้างพวกเขาเพื่อดูดพลังชีวิตมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเอง