สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

The Edge of Heaven =โลกกลมดีแท้.[s.l. : s.n.], 2006
     เลขหมู่DVDE E344
     เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมันนี Nejat เป็นชาวตุรกีแต่เป็น professor สอนภาษา
เยอรมันที่มหาวิทยาลัย วันหนึ่ง พ่อของ Nejat ก็ไปเอาโสเภณีชาวตุรกีมาอยู่ด้วยที่บ้าน
ไปๆ มาๆ ตาพ่อก็ดันไปฆ่าโสเภณีคนนั้นตาย Nejat เดินทางไปตุรกีเพื่อตามหาครอบครัว
ของโสเภณีคนนั้นโดยเฉพาะลูกสาว แต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนัก Nejat จึงทำใบปลิว
ติดไปทั่วเมือง คณะเครื่องบินกำลังลำเลียงโลงของโสเภณีคนนั้น กลับตุรกี