สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Bug''s Life = ตัวบั๊กส์ หัวใจไม่บั๊กส์ . Bankgok Pacific Maketing and
       Entertainment, c2007เลขหมู่DVDE B947
      ทุกๆ ปี กลุ่มของตั๊กแตนตำข้าวจะเดินทางมาที่ภูเขามด เพื่อกินสิ่งที่มดหามาให้
พวกมดเรียกมันว่าเป็นประเพณีประจำปี วันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อการเตรียมอาหาร
ให้ตั๊กแตนเสร็จสิ้นลง ฟลิค มดจอมซุ่มซ่ามทำเมล็ดพันธ์ที่จะนำไปมอบแด่ตั๊กแตนตกลง
ในแม่น้ำ เหล่าตั๊กแตนจึงให้โอกาสเลื่อนระยะเวลาไปเป็นฤดูใบไม้ร่วง ฟลิคจึงรวบรวม
สมัครพรรคพวกชาวแมลงที่ยอมลุกขึ้นต่อกรกับตั๊กแตนนักเลงเหล่านี้แต่เกิดมีความผิดพลาด
และตีความผิดไปเล็กน้อย เรื่องวุ่นๆ จึงตามมาเป็นขบวน