สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Red sorghum = ข้าวฟ่างสีเพลิง . [s.l. : s.n.], c1987 เลขหมู่DVDE R376
      Red Sorghum หรือ (หงเกาเหลียง) จากบทประพันธ์ของ โมหยาน (Mo Yan)
เป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของ จางอี้โหมว (Zhang Yi Mou)
ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งในประเทศจีนเองและในต่างประเทศ โดยได้
รับรางวัลสูงสุดจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินและ หนังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
หญิงสาวคนหนึ่งที่รับภาระดูแลธุรกิจต่อหลังจากสามีของเธอเสียชีวิต ภาพยนตร์
เรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึง ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเขาได้หยิบยก
ประเด็นทางสังคมมาถ่ายทอด ด้วยความรู้สึกที่รุนแรงแต่มีท่วงทำนองที่สวยงาม
และภาพที่เหมือนอยู่ในภวังค์ การวางเรื่องราวให้เป็นเหตุการณ์ในอดีต ทำให้
เขาสามารถลดปัญหาในการที่จะต้องเล่าเรื่องราว ซึ่งอาจตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
ได้ในสังคมจีนปัจจุบัน