สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

A River Runs Through it = สายน้ำลูกผู้ชาย. Bangkok c2009
       เลขหมู่ DVDE P5355
       ท่ามกลางหุบเขาสูงตระหง่านเขียวขจี สายน้ำทอดตัวอยู่เบื้องล่าง มองดูคล้ายอัญมณี
ล้ำค่าชิ้นงาม ภาพที่เห็นประหนึ่งภาพวาดของจิตรกรเอก ผู้ซึ่งหลงใหลความงามอัน
สุนทรีย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาไว้อย่างลงตัวณ ที่นี้ มีจิตวิญญาณของชาย 3 คน
ถูกหล่อหลอมผูกพันและ.รวมกันเป็นหนึ่งเดียว