สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Albert Nobbs = อัลเบิร์ต น๊อบส์ บุรุษลวงหัวใจ. Bangkok : Happy Home, c2013
      เลขหมู่ DVDE A535
       เรื่องราวในไอร์แลนด์ช่วงทศวรรษที่ 19 ซึ่งผู้หญิงจะได้รับโอกาสในการทำงาน
น้อยกว่าผู้ชาย อัลเบิร์ต น็อบส์ เป็นสตรีที่ปลอมตัวเป็นบุรุษมากว่า 30 ปีแล้ว
เพียงเพื่อต้องการหางานเลี้ยงตัวเอง เขา ( ใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดในหน้าที่การงาน
ทำตัวสมถะเก็บเงินเพื่อชีวิตในบั้นปลาย กระทั่งอัลเบิร์ต ได้เจอกับ เฮเลน (หญิงรับใช้
ที่เขาปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยา แต่อุปสรรคก็เริ่มตั้งเค้า เมื่อเฮเลนกลับไปตก
หลุมรักเด็กหนุ่มอีกคนที่ไม่เอาไหนเลยสักอย่าง อีกทั้งความลับที่เขาเพียรปิดบังมาหลายปี
ก็กำลังจะถูกเปิดเผย