สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

คู่กรรม. กรุงเทพฯ : เอ็มวีดี, 2556 .เลขหมู่ DVDT ค244
      โกโบริ นายช่างใหญ่ประจำอู่เรือของทหารญี่ปุ่นที่มาตั้งรกรากริมคลอง
บางกอกน้อย ใกล้ๆ กับบ้านของอังศุมาลิน สาวไทยที่อาศัยอยู่กับแม่
และยาย ท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามอังศุมาลินที่มีอคติกับทหาร
ญี่ปุ่นอยู่แล้ว ก็พลอยไม่ชอบหน้าโกโบริเท่าไหร่นัก ซึ่งต่างจากฝ่ายชาย
ที่มีใจให้กับฝ่ายหญิงตั้งแต่แรกเจอ เมื่อทั้งคู่ต้องแต่งงานกันด้วยเหตุผล
ทางการเมืองความใกล้ชิดและรักแท้จากโกโบริ เริ่มทำให้อังศุมาลินหวั่นไหว
และมีใจให้โกโบริ ติดแต่เพียงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับ วนัส ชายหนุ่ม
คนสนิทก่อนที่วนัสจะเดินทางไปต่างประเทศ จนเมื่อวนัสกลับมา อังศุมาลิน
ต้องเลือกระหว่างความรักที่อยู่ตรงหน้ากับคำมั่นสัญญาในอดีต สุดท้าย
เธอตัดสินใจเลือกโกโบริ แต่มันอาจจะสายเกินไป เมื่อโกโบริต้องเดินทาง
ไปขึ้นรถไฟที่บางกอกน้อย ในขณะที่ขบวนการเสรีไทยก็มีแผนการที่จะไป
ระเบิดรางรถไฟ อังศุมาลินจึงรีบตามไปเพื่อที่จะสารภาพความในใจของเธอ
ให้กับโกโบริได้รับรู้ ซึ่งก็เหมือนสวรรค์แกล้งเมื่อเธอไปถึงโกโบริก็ตกอยู่
ในสภาพที่ใกล้สิ้นลม อังศุมาลินจึงทำได้เพียงบอกความในใจให้เขารับทราบ
มันคงเป็นสิ่งที่โกโบริรอมาชั่วชีวิตที่จะได้ยินคำว่ารักจากหญิงที่เขารัก...ตราบ
นานเท่านาน