สัปดาห์สิ่งแวดล้อม


สัปดาห์สิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

            สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป