กิจกรรม DIY เพ้นท์กระเป๋าผ้าน่ารัก
     สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม DIY เพนท์กระเป๋าผ้าน่ารัก ในงานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.30 น. บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุด