กิจกรรมสนทนากับหมอก้อง พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ
     กิจกรรมสนทนากับหมอก้อง พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ นายแพทย์ นักแสดง พิธีกรและนายแบบชื่อดัง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด เวลา 13.30-15. 00 น.