กิจกรรมเสวนากับนักเขียนในหัวข้อ จากแรงบันดาลใจ 5 ดวงใจภักดิ์
นิยายรัก "ลูกไม้ของพ่อ สู่ รักห่มฟ้า"
     กิจกรรมเสวนากับนักเขียนในหัวข้อ จากแรงบันดาลใจ 5 ดวงใจภักดิ์ นิยายรัก "ลูกไม้ของพ่อ สู่ รักห่มฟ้า"
โดย ชมจันท์ และ คณิตยา นักเขียนนวนิยายโรแมนติกชื่อดังแห่งสำนักพิมพ์พิมพ์คำ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม
7-100 อาคารหอสมุด เวลา 10.00-11.30 น.