กิจกรรมสนทนากับน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์
    กิจกรรมสนทนากับน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ เจ้าของไดอารี่บันทึกประจำวันชื่อดัง “เรไรรายวัน” ในหัวข้อ “มุมมอง
ของเรไร วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด ตึก7