นิทรรศการประมวลเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต
"จากวันวาน...ถึงวันนี้ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยรังสิต"

    นิทรรศการประมวลเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต "จากวันวาน...ถึงวันนี้ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยรังสิต"
จัดแสดง ณ หอจดหมายเหตุ ชั้น ๖ อาคารหอสมุด สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.