ขอเชิญร่วมกิจกรรม กิจกรรม "บอกรักแม่อีกครั้ง
ให้ดังกว่าเดิม"

    ขอเชิญมาร่วมกันส่งความรักและสร้างความประทับใจในกิจกรรม "บอกรักแม่อีกครั้ง ให้ดังกว่าเดิม" ด้วยการส่ง
ไปรษณียบัตรบอกรักคุณแม่ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบริการสารสนเทศ
ชั้น ๓ อาคารหอสมุด รับไปรษณียบัตรฟรี และยังมีของที่ระลึกสำหรับน้องๆ ๑๐ คนแรกด้วยนะคะ