ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ความทรงจำสุดซึ้งเมื่อนึกถึงคน"
ที่ได้ชื่อว่าแม่"

    ขอเชิญร่วมประกาศให้โลกรู้ถึงความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับคุณแม่ของน้องๆ ในกิจกรรม "ความทรงจำสุดซึ้งเมื่อนึกถึง "แม่"
ณ ห้องบริการสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารหอสมุด ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐ คนแรก จะได้รับของที่ระลึกจากสำนักหอสมุด และ
มีรางวัลสำหรับความทรงจำที่ "เขียนได้ดี เขียนได้โดน" ถูกใจพี่ๆ ห้องสมุดอีก ๓ รางวัล นอกจากนี้ ยังสามารถโพสต์
ผ่านเฟสบุ๊กของสำนักหอสมุด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ที่มียอดกดไลค์ มากที่สุด จะได้รับรางวัล
เช่นเดียวกัน แล้วอย่าลืมบอกเพื่อนๆ มากดไลค์ให้ด้วยนะคะ