เชิญร่วมกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน"

    สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 พบกับการจัดแสดงนิทรรศการ
"เรารักอาเซียน" และตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน สนใจร่วมตอบคำถามได้ที่หน้าห้องบริการ ชั้น 3 เวลา 13.30-15.00 น.
และร่วมตอบคำถามผ่าน Facebook สำนักหอสมุด https://www.facebook.com/rsulibrary ผู้ตอบคำถามถูก 5 คนแรก
สามารถติดต่อรับของรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 อาคารหอสมุด ตึก 7