กิจกรรมหนังสือ "สื่อความรัก"

    สำนักหอสมุดเชิญร่วมกิจกรรม หนังสือ "สื่อความรัก" ภายในงานมีการจัดมุมแสดงหนังสือที่น่าสนใจและหนังสือสื่อให้
เห็นถึงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อคนที่เรารัก เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาสิ่งดีๆ
มอบให้กับคนที่ตนเองรักและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการบอกรักด้วยหนังสือ แทนคำบอกรักให้แก่คน
ที่ตนรักแทนดอกกุหลาบ ช็อกโกแลต หรือของขวัญอื่นๆ ในวันวาเลนไทน์ เป็นการมอบสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้แก่กันและกัน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบริการการอ่านชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุด