หมวด Download โปรแกรมมาใช้ offline

หมวดเนื้อหา เว็บไซต์
หมวด dowload โปรแกรม -http://lexitron.nectec.or.th
-http://www.wordweb.co.uk/free