รางวัลโซนพื้นที่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555


       รางวัลโซนพื้นที่ยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการพื้นที่สวยงามและมีุคุณภาพ
          (ส่วนสำนักงาน)

กลุ่มพื้นที่พลอยไพลิน
   


       รางวัลโซนพื้นที่ยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการพื้นที่สวยงามและมีุคุณภาพ
          (ส่วนบริการผู้ใช้)

กลุ่มพื้นที่อินทนิล