เลือกภาษา
ระบุคำค้น

สืบค้นแบบละเอียด
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง/เจ้าของ :
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง/คำสำคัญ :
  • SEARCHING...

ประเภทวัสดุ/มีเดีย :
License & Validated

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

Validated
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS

Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009

ที่ปรึกษาด้านฐานข้อมูล

โปรแกรมฐานข้อมูล Senayan ได้พัฒนาเพิ่มเติมภาษาไทยโดย
นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หากมีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูล โปรดติดต่อ :
นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์
(บรรณารักษ์ หอจดหมายเหตุ)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2222 ต่อ 3257
E-mail : 5390087@rsu.ac.th

การใช้ข้อมูลล่าสุด

สถิติการเข้าใช้

จำนวนการเข้าใช้
เว็บไซต์และฐานข้อมูล
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2555

ระบบสืบค้นรายการออนไลน์
ใช้เวลาค้นหา 0 วินาที