ติดต่อหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

   
  ชื่อหน่วยงาน
    หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
     
  ที่ตั้ง
    อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
     
  โทร :  02-997-2222 ต่อ 3257
  โทรสาร :  02-997-2222 ต่อ 3273
  E-mail :  5390087@rsu.ac.th
     
     

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273