หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด

 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ประวัติมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
ตราสัญลักษณ์
สีประจำมหาวิทยาลัย
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
พิธีเฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต
พระศรีศาสดา
เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดครุยวิทยฐานะ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
คณบดี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา
และสีครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตเกียรตินิยม
 
 
Hall of Fame
อาจารย์ดีเด่น
    - อาจารย์สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553
    - อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2548-2553)
    - อาจารย์สอนดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2551-2553)
บุคลากรดีเด่น
 
 
อำลา...อาลัย
ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
คุณพิชัย วาสนาส่ง
 
 
 
 
 
 
 
คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต
 
Animation เส้นทางชีวิต คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
 
นิทรรศการ "๑๐๐ ปี คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์"
 
       นิทรรศการ "๑๐๐ ปี คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์" นิทรรศเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยคนแรกของมหาวิทยาลัยรังสิต
       สำนักหอสมุดจึงได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อร่วมรำลึกและสดุดีเกียรติคุณของคุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป
       คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ได้รับการยอมรับนับถือและยกย่องว่าเป็นทั้งนักกฏหมาย นักปกครอง และนักพัฒนาที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ต่างๆ คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์ รับราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ หลายจังหวัด และเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ว่าการทางพิเศษและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ท่านยังได้สร้างโรงพยาบาลพญาไทและมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง
     ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการนี้ ณ บริเวณหอจดหมายเหตุ อาคารหอสมุด ชั้น ๖ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
<< คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพนิทรรศการขนาดใหญ่ >>
 
       
       
 
<< คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพนิทรรศการขนาดใหญ่ >>