หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด

 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ประวัติมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
ตราสัญลักษณ์
สีประจำมหาวิทยาลัย
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
พิธีเฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต
พระศรีศาสดา
เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดครุยวิทยฐานะ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
คณบดี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา
และสีครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตเกียรตินิยม
 
 
Hall of Fame
อาจารย์ดีเด่น
    - อาจารย์สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553
    - อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2548-2553)
    - อาจารย์สอนดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน
(ปีการศึกษา 2551-2553)
บุคลากรดีเด่น
 
 
อำลา...อาลัย
ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
คุณพิชัย วาสนาส่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ จุดเริ่มต้น ... หอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
       มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดจึงอนุมัติให้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นเป็นเอกเทศ การก่อสร้าง ห้องสมุดเริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่สำหรับใช้สอยของหน่วยงานอื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่ง ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่ สำหรับกิจการห้องสมุดประมาณ8,000 กว่าตารางเมตร สามารถบรรจุผู้อ่านได้ประมาณ 2,000 กว่าคน และจุหนังสือได้ประมาณ4,000,000 เล่ม การก่อสร้างเสร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 ราคาค่าก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและตรง กับความต้องการ
     อาคารหอสมุดเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดยฯพณฯ นายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น
   

 

 

<< คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพนิทรรศการขนาดใหญ่ >>
       
       
 
<< คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพนิทรรศการขนาดใหญ่ >>