ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

       นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานวินัยนักศึกษาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียนและติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามนักศึกษา สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าฟองน้ำ โดยนักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาดังนี้
 
       "นักศึกษาชาย"
          1. ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย แขนยาว หรือสั้นก็ได้ ถ้าใช้แขนยาว ต้องไม่พับแขน
          2. กางเกงให้ใช้สีกรมท่า สีดำ และสีน้ำตาลเข้ม (อนุโลมให้ใช้สีเทาออกดำได้) รูปทรงของ กางเกงต้องเป็นทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย
          3. รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ (อนุโลมให้ใช้รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ)
          4. เนคไทสีกรมท่า มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ ตรงกลาง
          5. เข็มขัดสีดำ พร้อมหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 
       "นักศึกษาหญิง"
          1. ให้ใช่เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นไม่มีจีบผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลาย ติดกระดุมโลหะ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
          2. กระโปรงสีกรมท่า สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม (อนุโลมให้ใช้สีเทาออกดำได้) ผ้าที่ใช้ ต้องเป็นผ้าเนื้อเรียบไม่มีลาย แบบเรียบสุภาพ ไม่รัดทรง ความยาวพอเหมาะ
          3. เข็มขัดสีดำพร้อมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
          ;4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ (อนุโลมให้ใช้รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ)
          5. เข็มกลัดเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยติดอกเสื้อด้านซ้าย
 
       "หมายเหตุ"
          1. ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษานี้ เป็นมติการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529
          2. การแต่งกายออกไปศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ให้แต่งกายเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยฯ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273