เวลาทำการ

>
 
        • หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ที่ ชั้น6 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
        • โดยเปิดให้บริการในช่วงวันและเวลา ดังนี้ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
        • งดบริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดของมหาวิทยาลัย
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273