หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด
         

 

สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
"ณ จุดเริ่มต้น ... หอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต "
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "๑๐๐ ปี คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์"

ติดตามข่าวสารของสำนักหอสมุด และหอจดหมายเหตุผ่าน Facebook

ขอเชิญชมนิทรรศการ
"Rsu Love to Read" บริเวณชั้นห้องโถงกลางชั้น2 อาคารหอสมุด และขอเชิญชวนคณาอาจารย์ นักศึกษา บุคคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน"
 
 
รายการข้อมูลล่าสุด
 
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
อาจารย์ดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
 
 
Link ของมหาวิทยาลัย
 
สารรังสิต
สังคมศิษย์เก่า
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU TV
 
 
 
 
 
 
 
      มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดจึงอนุมัติให้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นเป็นเอกเทศ การก่อสร้าง ห้องสมุดเริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่สำหรับใช้สอยของหน่วยงานอื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่ง ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่ สำหรับกิจการห้องสมุดประมาณ8,000 กว่าตารางเมตร สามารถบรรจุผู้อ่านได้ประมาณ 2,000 กว่าคน และจุหนังสือได้ประมาณ4,000,000 เล่ม การก่อสร้างเสร็จ เมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 ราคาค่าก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและตรง กับความต้องการ เข้าชม
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ข้อมูลล่าสุด
 
 
สถิติการเข้าใช้