หน้าหลัก ข้อมูลหอจดหมายเหตุ ข้อมูลมหาวิทยาลัยรังสิต คู่มือหอจดหมายเหตุ สืบค้นข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด
 
 
 
 
ฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
 
ระบุคำค้น  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :
- ในเวลาทำการ ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่หอจดหมายเหตุ ชั้น6 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทร.3257
- นอกเวลาทำการ E-mail : 5390087@rsu.ac.th