สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo Discovery Service:

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
เชิญร่วมโหวตคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด  
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Clinical Key ถึงวันที่ 31 พ.ค.57
สำนักหอสมุดปิดบริการวันที่ 25 เมษายน 2557
เชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "สนุกอ่าน สนุกฟัง หลังไมค์กับกำภู-รัชนีย์"
ขยายเวลาร่วมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุดถึงวันที่ 18 เม.ย.57
การเปิดบริการภาคค่ำ ภาคการศึกษาที่ 3/2556
More...

หนังสือน่าอ่าน

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter