สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดปิดบริการในวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากประกาศ
หยุดพักผ่อนประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยในวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2559
และวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม 7 ส
Big Cleaning Day
  
การเปิด-ปิดบริการภาคค่ำ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำภาค 2/2558   
กำหนดการยืม-คืน หนังสือและสื่อโสตทัศน์ ประจำภาคการศึกษาที่
      2/2558
  
ร่วมตอบคำถามออนไลน์ eBook ชิงรางวัลจากสำนักพิมพ์ Elesevier  
ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่โดยใช้โปรแกรม
      อักขราวิสุทธิ์
  
ประมวลภาพพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559  
ประมวลภาพ การสนทนาเรื่อง "พลังการอ่านกับคนรุ่นใหม่"  
ประมวลภาพ การสนทนาเรื่อง "กนกคิด..กนกเขียน"  
ประกาศเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล IEEE/IEL ผ่าน VPN ขัดข้อง
ขอเชิญใช้ RSU Library eBook บนอุปกรณ์แท็บแล็ต/สมาร์ทโฟน
     ในระบบ iOS

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
More...

หนังสือน่าอ่าน

อ่าน eBook น่าสนใจบนมือถือด้วย QR Code

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter