สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
อีโบล่า : ข้อมูลและงานวิจัย  
ข้อมูล Scopus  
      ทดลองใช้ฐานข้อมูล Scopus ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557  
ทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  
สัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557
กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 7
กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก ครั้งที่ 7
ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุด
     ประจำปีการศึกษา 2556

ขอเชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัลจากฐานข้อมูล Science Direct
     เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2557
  
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม TK Reading Power ปล่อยพลัง...รักการอ่าน
More...

หนังสือน่าอ่าน

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter