สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

EPlogo          One Search

Keyword Title Author

ข่าวสำนักหอสมุด
อีโบล่า : ข้อมูลและงานวิจัย  
กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 7   
กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก ครั้งที่ 7   
ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุด
     ประจำปีการศึกษา 2556

ขอเชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัลจากฐานข้อมูล Science Direct
     เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2557
  
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม TK Reading Power ปล่อยพลัง...รักการอ่าน
การเปิดบริการ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
การต่ออายุการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ ประจำภาค 1/2557
เชิญชมนิทรรศการอาเซียน
More...

หนังสือน่าอ่าน

สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
Website Hit Counter